Electra

Electra

končatinový galvanický kúpeľ, je prístroj určený k aplikácii liečebného prúdu z vodného prostredia na horné a dolné končatiny. Pri prietoku prúdu z končatiny do končatiny sa objavuje polarizácia tkanív, ktorú je možné považovať za vnútrobunečnú i mimobunečnú prechodnú poruchu dynamickej metabolickej rovnováhy. Pri tejto poruche zasahuje organizmus neurohumorálne riadenou reakciou. Prejavom tejto polarizácie je v prvom rade hyperémia prevažne vo vlásočnicovej oblasti.
Končatinový galvanický kúpeľ sa najčastejšie indikuje pri:
 • postihnutí nervovej sústavy, ako sú vertebrogénne bolestivé syndrómy, neuralgie, polyneuritídy, chabé obrny a stavy zvýšenia či zníženia dráždivosti motorických a senzitívnych nervov
 • degeneratívnych a chronických zápalových ochoreniach pohybovopodporného systému, predovšetkým pri postihnutí malých kĺbov rúk a nôh, svalovom reumatizme a ostatných formách mikrokĺbového reumatizmu poúrazových stavoch
 • vazoneurózach, kŕčoch lýtkového svalstva, syndróme nepokojných nôh, neskorších štádiách Sudeckovej atrofie a pri znížení tonusu svalstva končatín
Celkový upokojujúci účinok majú tzv. klesajúce prúdy, keď horné končatiny sú zapojené na kladný a dolné na záporný pól zdroja. Pri opačnom zapojení má aplikácia dráždivý účinok na vegetatívne nervstvo.

air-ico
4 x 13 airmasážnych trysiek - doplnkové vybavenie

Technické parametre

Maximálny objem vaničky na noy 2x27 l
Užitočný objem vaničky na nohy 2x14,5 l
Maximálny objem vaničky na ruky 2x24,5 l
Užitočnýobjem vaničky na ruky 2x13 l
Prívodteplej a studenej vody 2x3/4"
Maximálna teplota prívodu teplej vody 60°C
Príkon 2300 VA
Napájanie 230 V / 50(60) Hz
Hmotnosť 56 kg
Rozmery v mm (d x š x v) 1280 x 950 x 950-975
Presnosť merania prúdu +/- 10% z plného rozsahu
Presnosť merania času +/- 5s / hod.
Regulácia pracovného prúdu krížneho krok max 0,2 mA
Rýchlosť zmeny prúdu krížneho max. 4 mA/s
Regulácia pracovného prúdu vo vaničke krok 2 mA
Rýchlosť zmeny prúdu vo vaničke max. 50 mA/s
Rozsah prúdu v jednej vaničke 25 - 500 mA
Rozsah krížneho prúdu 0 - 30 mA
Počet elektród 9
Možnosť voľby polarity zdroja každá elektróda
Signalizácia polarity pri každej elektróde
Maximálne výstupné napätie 24 V
Typ ochrany pred úrazom el. prúdom trieda I
Stupeň ochrany krytom IP 54
---
Novinka - Perlička
Príkon 200 VA

Druhy prúdov

 • G - jednosmerný prúd
 • SM - sinus monofázam jednosmerne usmernená sínusovka 50 Hz
 • SD - sinus difáza, dvojcestne usmernená sínusovka 100 Hz
 • SC - sinus krátka perióda (CP), 1sec MF + 1 sec DF
 • SL sinus dlhá perióda (LP), 5 sec MF + 10 sec DF zmena 1 sec
 • FM - faradayov priebeh MF
 • FD - faradayov priebeh DF
 • FC - faradayov priebeh s rýchlym prepínaním MF-DF
 • FL - faradayov priebeh s pomalým prepínaním MF-DF
 • TM - trojuholníkový priebeh MF
 • TD - trojuholníkový priebeh DF
 • TC - trojuholníkový priebeh s rýchlym prepínaním MF-DF
 • TL - trojuholníkový priebeh s pomalým prepínaním MF-DF
 • CM - pílový priebeh MF
 • CD - pílový priebeh DF
 • CC - pílový priebeh s rýchlym prepínaním MF-DF
 • CL - pílový priebeh s pomalým prepínaním MF-DF

Výbava a funkcie

OVLÁDANIE VANE 
Manuálne napúšťanie vody keramické, nerezové ventily
(E1) - 7" dotykový farebný displej, programy, servisné menu, návod na obsluhu
Zobrazovanie reálneho dátumu a času
Automatické plánovanie servisnej prehliadky
Automaticky riadený proces podávania procedúr
Zabudované programy● / 5
Ľubovoľné množstvo vlastných programov● / 25
Séria až do 5 programov
Manuálne napúšťamie termostatickou batériou
Manuálne vypúšťanie do kanalizácie
Hygienická sprcha 230
PODÁVANIE PROCEDÚR 
Elektroliečba- galvanické, diadynamické, farradayove prúdy
Elektródy● / 8+1
Perlička s dúchadlom 4 x 13 trysiek
VYBAVENIE 
Úplné odvodnenie hydromasážneho systému
Nerezové prvky ovladania vane (ovládače ventilov, džiak sprchy, vtok do vane)
  
● - štandardné vybavenie, o - doplnkové vybavenie

Dokumenty

PDF

Leták A4

Fotogaléria - Electra

Electra
Electra
Electra
Electra
Electra
Electra Bubble
Electra Bubble
Electra Bubble
Electra Bubble
Electra Bubble

Copyright © 2016 Chirana Progress, s.r.o.

Všetky práva vyhradené.